Karl von Masenbach

From 1742

Karl von Masenbach är en stark och karismatisk man. Han skyr inga som helst medel i kampen om makten och många utbildade anser att han inte passar som president i Republiken Preussen. Men folket ser en stark ledare med en vilja av stål. I senaste valet fick Karl von Masenbach 65% av folkets röster, nåt som inte skall övertolkas då enbart 35% av de röstberättigade männen röstade.

Personal tools