Latinica

From Slovenija

Latínica je bila pisava starih Rimljanov in je vsaka pisava, ki se je razvila iz nje. Latinska abeceda je široko uporabljen sistem zapisovanja po celem svetu, standardna pisava slovenščine ter osnova za večino evropskih jezikov. V 19. in 20. stoletju je latinica postala standardna pisava za mnoge neevropske jezike.

Contents

[edit] Črke

[edit] Velike črke

Velike črke imenujemo tudi verzalke ali majuskule.

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

[edit] Male črke

Male črke imenujemo tudi minuskule.

a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z

[edit] Posebne črke

Te črke so izvedene iz osnovnih latiničnih in se uporabljajo v posameznih pisavah oz. abecedah. Nekaj je navedenih v spodnji tabeli:

Ă Æ Á Č Ć Đ Ë Î Þ Ñ Ö Ř Š Ü ß Ž

[edit] Razvoj

Izvirna latinska abeceda naj bi obstajala od 8. stol. pr. n. št. Temeljila je na etruščanski abecedi, ki pa je izvirala iz grške in feničanske. Od etruščanskih 26 znakov so jih Rimljani prevzeli 21.

Na spodnji sliki je viden razvoj abecede.

Razvoj latinice

Na sliki so po vrsti navzdol:


V latinici je šel razvoj takole:

  • C je sprva predstavljal G in K
  • prvi I je predstavljal grško črko zeta
  • drugi I je bil hkrati I in J
  • dolgo časa so R pisali kot P
  • V je predstavljal U, V in W

Kasneje so opustili grško zeto (prvi I) in jo nadomestili s črko G. Po osvojitvi Grčije v 1. stoletju pr. n. št. so dodali na koncu abecede še Y in Z. Šele v srednjem veku so dodali še J (za razlikovanje od I) ter U in W (za razlikovanje od V). Rimljani so uporabljali samo VELIKE ČRKE, male črke so se pojavile šele v srednjem veku. Velike črke pa so ostale kot začetnice odstavkov in stavkov, v nekaterih jezikih pa so pisali z veliko začetnico tudi samostalnike (v nemščini še danes).

[edit] Širjenje latinice

[edit] Uporaba v drugih jezikih

[edit] Razvrščanje po abecedi v drugih jezikih

[edit] Glej tudi


[edit] Viri

Personal tools