Površina

From Slovenija

Površína označuje enega od naslednjih pojmov:

Mednarodni sistem enot predpisuje za merjenje površine izpeljano enoto kvadratni meter.

Personal tools