Prebivalstvo

From Slovenija

Prebivalstvo (ali populacija) je skupnost ljudi, ki živijo na določenem področju in tvorijo etnično, rasno ali narodno enoto. To enoto raziskujejo različne vede, od socialnih in etnografskih ved do demografije, ki je statistična obdelava vseh podatkov na tem polju.

Razen tega se uporablja ta izraz tudi za skupine, ki niso povezane v narod ali raso, a jih veže kaka druga skupna lastnost. Tako govorimo na primer o civilnem prebivalstvu, o alpskem prebivalstvu ali o poganskem prebivalstvu.

V biologiji je pojem prebivalstva (večinoma kot populacija) razširjen tudi na živali in rastline, ki živijo na danem področju, ne glede na njihovo vrsto ali kategorijo. Tako na primer ločimo afriško in azijsko populacijo slonov.

[edit] Glej tudi

Personal tools