Republika

From Slovenija

Republika je oblika vladavine v državi, kjer vodja države ni monarh. Beseda izhaja iz latinskega izraza res publica, ali "javna zadeva", in nakazuje, da si prebivalstvo lasti oblast ter nadzor nad državo. Koncept demokracije pa vendarle ni implicitno povezan z republiko. Republikanska oblika oblasti lahko vključuje omejeno demokracijo, kjer so pravice dostopne le omejenemu krogu ljudi. V nekaterih primerih je lahko republika diktatorska ali totalitarna država. Izraz je tudi dovolj splošen, da vključuje predstavniške demokracije.

Personal tools