Slovenščina

From Slovenija

Slovénščina je slovanski jezik. Jezik govori okoli 2 milijona govorcev po vsem svetu, od tega večina živi v Sloveniji. Slovenščina je eden redkih indoevropskih jezikov, ki je v celoti ohranil dvojino. Slovenska slovnica je po splošnem mnenju dokaj zapletena. Veliko število narečij glede na število govorcev kaže na velike razlike v jeziku.

Template:Language

Angleško ime
Slovenian (ameriško, kanadsko), Slovene (britansko | se opušča)

Contents

[edit] Krajevna porazdelitev

Jezik govori okoli 2,2 milijona ljudi, večinoma Slovencev, ki živijo v neodvisni republiki Sloveniji v Srednji Evropi (1.727.360).

Poleg teh govorijo jezik še v Beneški Sloveniji, Furlaniji-Julijski krajini) v Italiji (100.000), v (avstrijski Koroški) v Avstriji (50.000), v hrvaški Istri na Hrvaškem (25.000), v nekaterih južnih delih Madžarske (6.000) in v drugih delih Evrope kot tudi v preostalem svetu (še posebej Slovence v Nemčiji, ZDA (vključujoč Slovence, živeče v Kansasu), Kanadi, Argentini, Avstraliji in Južnoafriški republiki) (300.000).

Črke / Statistika
# črk 25
# samoglasnikov 5 v pisavi,
8 v govoru
# soglasnikov 20 v pisavi
# fonemov 29 (8+21)
# slovničnih števil 3
# sklonov 6
# sklanjatev 11 (4+4+3)
# slovničnih spolov 3

[edit] Narečja

V Sloveniji obstaja vsaj 32 narečij, kar kaže na veliko raznovrstnost, kar je pogojeno z geografskimi, političnimi, zgodovinskimi, družbenimi idr. razlogi. Splošno uveljavljeno mnenje je, da je narečij in njihovih govorov 48.

Narečnih skupin je 8:

 1. dolenjska
 2. gorenjska
 3. koroška
 4. primorska
 5. štajerska
 6. panonska
 7. rovtarska
 8. mešani kočevski govori


Obstajajo tudi skupine (sk) in podskupine (ps):

Ime Območje,
kraj
Tip
banjško   (sk)
baški govor   (sk)
bovško    
briško    
brkinsko (v Brkinih)  
bržansko (v Bržaniji in Trstu)  
celjsko (v Celju)  
cerkljansko (na Cerkljanskem)  
činžaško    
čiško    
črnovrško    
dolenjsko    
goričansko    
gorenjsko    
haloško (v Halozah)  
horjulsko (v Horjulu)  
idrijsko (v Idriji)  
istrsko (v slovensko govorečem delu Istre)  
južno belokranjsko   (ps)
južno notranjsko (v južnem delu Notranjske)  
južno pohorsko   (ps)
kapleško    
kobariško    
kostelsko    
kozjansko - bizeljsko    
kozjaško   (sk)
kranjskogorsko (v Kranjski Gori) (sk)
kraško (na Krasu)  
laško (v Laškem) (sk)
logaško    
lovrenško    
mariborsko (v Mariboru)  
medijsko    
mešano kočevsko   (sk)
mežiško (v Mežici)  
nadiško    
notranjsko (na Notranjskem)  
obirsko    
obsoško (vzdolž reke Soče)  
podjunsko (v Podjuni)  
pohorsko (na Pohorju)  
poljansko    
posavsko    
preboldsko (v Preboldu)  
prekmursko   (ps)
prleško (v Prlekiji)  
remšniško    
rezijansko (v Reziji)  
ribniško    
rižanski govor (v Rižani) (sk)
rožansko    
savinjsko (v Savinjski dolini)  
sevniško-krški govor   (sk)
solčavski govor (v Solčavi z okolico) (sk)
selško    
severno belokranjsko   (ps)
severnopohorsko-remšniško    
srednjesavinjsko   (ps)
srednještajersko   (ps)
šavrinski govor   (sk)
škofjeloško (v Škofji Loki)  
tersko    
tolminsko (v Tolminu)  
vzhodnodolenjski govor   (ps)
vzhodnogorenjski govor   (ps)
prleško   (ps)
zagorsko-trboveljski govor   (sk)
zasavsko narečje    
ziljsko    
zgornjesavinjsko   (ps)

Slovenska narečja so tako različna, da se nekatere različne narečne skupine med seboj le stežka razumejo. Tudi zato se uporablja tako imenovana knjižna oz. standardna slovenščina, ki se jo večinoma srečuje le v knjižni obliki ter javnih občilih. Knjižna slovenščina je abstrakcija narečnih sistemov po dognanjih zgodovinskega jezikoslovja in temelji zlasti na osrednjih narečjih (dolenjščini, gorenjščini).

[edit] Funkcije slovenskega jezika

Za različne ljudi ima slovenščina različne funkcije:

 • materni jezik oziroma materinščina - jezik, ki se ga naučimo kot prvega in se v njem najlažje izražamo
 • drugi jezik ali jezik okolja - jezik, ki ni naš materni jezik in ki se ga naučimo zaradi stika z okoljem
 • tuji jezik - jezik, ki se ga naučimo na tečajih oz. pri študiju

V Republiki Sloveniji je slovenščina:

 • državni jezik - predstavlja celotno Slovenijo, uporabljajo ga državni organi, zapisan je na denarju in v njem je državna himna
 • uradni jezik - v njem poteka uradovanje, na dvojezičnih območjih je to še italijanščina oz. madžarščina

[edit] Glej tudi

[edit] Abeceda in pisava

[edit] Pravopis

[edit] Književnost

[edit] Tujke

[edit] Besede/izgovorjava

[edit] Zunanje povezave

Personal tools