Slovenski tolar

From Slovenija

Bankovec za 1000 SIT
Kovanec za 1 SIT

Slovenski tolar, ki ga sestavlja 100 stotinov, je denarna enota v Republiki Sloveniji. Njegova oznaka po standardu ISO 4217 je SIT. Izvor njegovega imena je v starem kovancu tolarju, enako kot pri dolarju. Uveden je bil po izteku brionske deklaracije, 8. oktobra 1991. Z do takrat veljavnimi jugoslovanskimi dinarji so se menjali v razmerju 1:1. Najprej so prišli v obtok boni v vrednosti 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500 in 1000, pozneje še za 5000 SIT. Boni so bili natisnjeni že na začetku leta 1991, takoj po slovenskem plebiscitu za primer, če bi med osamosvajanjem prišlo do pomanjkanja gotovine v obtoku. Na vseh bonih je bil motiv Triglava in knežjega kamna, ki je dvignil precej prahu v Avstriji, boni so se ločili le po barvi in izpisani nominalni vrednosti.

Po približno enem letu so postopoma prišli v obtok "pravi" bankovci, ki jih še danes tiskajo v Veliki Britaniji. Zasnoval jih je akademski slikar Miljenko Licul, na njih so upodobljeni pomembnejši Slovenci in z njimi povezani motivi. Nekoliko kasneje so prišli v obtok tudi kovanci, ki jih kujejo na Slovaškem, na njih so upodobljeni živalski motivi. Poleg tega je bilo v obtok poslanih tudi nekaj priložnostnih kovancev, ki so sicer zakonito plačilno sredstvo, vendar nanje le redko naletimo, ker so večinoma končali pri zbiralcih.


Od 28. junija 2004 je tolar vezan na evro v ERM II in sicer je tečaj tolarja, 1 EUR je 239,64 SIT. Po načrtih slovenske vlade naj bi leta 2007 tolarje nadomestil evro. Slovenska vlada je oktobra 2005 izbrala motive za slovenske evrokovance.

File:Denar Slovenija boni.jpg
Prvi slovenski denar - boni, prva in zadnja stran.

Contents

[edit] Bankovci

Bankovce izdaja Banka Slovenije. Leta 2004 so v Sloveniji v obtoku naslednji bankovci:


Bankovec za 10 sit (1992) - sprednja stran
Bankovec za 10 sit (1992) - zadnja stran

[edit] 10 tolarjev

 • Velikost: 120 x 60 mm
 • Datum izdaje: 15. januar 1992
 • Izročen v obtok: 27. november 1992

Osnovni motiv sprednje strani bankovca je lik protestanta Primoža Trubarja, izdelan v ročni gravuri. Podobo dopolnjuje senca profila, izpolnjena z mikropisavo. Na osrednjem delu leve polovice bankovca je odtisnjen v tehniki globokega tiska motiv s prve strani Trubarjevega Abecedarija, pod njim pa je upodobljeno pisateljsko pero. V vodnem znaku je lik Primoža Trubarja

Na zadnji strani bankovca je reprodukcija risbe Uršulinske cerkve v Ljubljani. V zgornjem levem delu bankovca je v tehniki globokega tiska odtisnjen motiv iz "Novega testamenta".Bankovec za 20 sit (1992) - sprednja stran
Bankovec za 20 sit (1992) - zadnja stran

[edit] 20 tolarjev

 • Velikost: 126 x 63 mm
 • Datum izdaje: 15. januar 1992
 • Izročen v obtok: 28. december 1992

Osnovni motiv sprednje strani bankovca je lik polihistorja Janeza Vajkarda Valvazorja, izdelan v ročni gravuri. Senca profila lika je izpolnjena z mikropisavo. Na levem delu bankovca je v tehniki globokega tiska odtisnjeno geodetsko šestilo. V vodnem znaku je upodobljen lik J. V. Valvasorja

Na zadnji strani so v globokem tisku odtisnjeni različni segmenti zemljevida Slovenije in zaključna vinjeta dveh angelov iz knjige J. V. Valvasorja "Slava vojvodine Kranjske". Na levi strani bankovca je napis "Dulcis ex labore fructus".Bankovec za 50 sit (1992) - sprednja stran
Bankovec za 50 sit (1992) - zadnja stran

[edit] 50 tolarjev

 • Velikost: 132 x 66 mm
 • Datum izdaje: 15. januar 1992
 • Izročen v obtok: 19. marec 1993

Osnovni motiv sprednje strani bankovca je lik matematika Jurija Vege, izdelan v ročni gravuri. Podobo dopolnjuje senca profila, izpolnjena z mikropisavo. Na levi polovici bankovca je v globokem tisku odtisnjen motiv risbe iz Vegove razprave o krogli. V vodnem znaku je upodobljen lik Jurija Vege

Na zadnji strani je ponazorjeno Osončje ter risba čelne fasade Akademije znanosti in umetnosti.

Bankovec za 100 sit (1992) - sprednja stran
Bankovec za 100 sit (1992) - zadnja stran

[edit] 100 tolarjev

 • Velikost: 138 x 69 mm
 • Datum izdaje:
 1. 15. januar 1992
 2. 15. januar 2003
 • Izročen v obtok:
 1. 30. september 1992
 2. 12. maj 2003

Osnovni motiv sprednje strani bankovca je lik slikarja impresionista Riharda Jakopiča, izdelan v ročni gravuri. Podobo dopolnjuje senca profila, izpolnjena z mikropisavo. Osrednji del leve polovice bankovca izpolnjujejo slikarska paleta in dva slikarska čopiča. V vodnem znaku je lik Riharda Jakopiča.

Zadnjo stran predstavljata detajl Jakopičeve slike "Sonce" in načrt nekdanjega Jakopičevega paviljona v Ljubljani, ki je v globokem tisku.[edit] 200 tolarjev

 • Velikost: 144 x 72 mm
 • Datum izdaje:
 1. 15. januar 1992
 2. 8. oktober 1997
 3. 15. januar 2001
 4. 15. januar 2004
 • Izročen v obtok:
 1. 22. februar 1993
 2. 10. marec 1998
 3. 20. junij 2001
 4. 2. avgust 2004

Osnovni motiv sprednje strani bankovca je lik skladatelja Jakoba Gallusa (Iacobusa Gallusa), izdelan v ročni gravuri. Podobo dopolnjuje senca profila, izpolnjena z mikropisavo. V osrednjem delu je odtisnjena risba motiva orgel iz 17. stoletja. V vodnem znaku je lik Iacobusa Gallusa

Na zadnji strani bankovca je na levi strani risba pročelja Slovenske filharmonije C-link_ven.gif (175 bytes) v tehniki globokega tiska. Na osrednjem delu bankovca je odtisnjen notni zapis.

Bankovci dveh izdaj se razlikujejo v datumu izdaje in podpisu člana Sveta banke na hrbtni strani.[edit] 500 tolarjev

 • Velikost: 150 x 75 mm
 • Datum izdaje:
 1. 15. januar 1992
 2. 15. januar 2001
 • Izročen v obtok:
 1. 30. september 1992
 2. 20. junij 2001

Osnovni motiv sprednje strani bankovca je lik arhitekta Jožeta Plečnika, izdelan v ročni gravuri. Podobo dopolnjuje senca profila, izpolnjena z mikropisavo. Na levi polovici bankovca je reproducirano šestilo z izrisano krožnico. V vodnem znaku je lik Jožeta Plečnika

Osrednji motiv zadnje strani bankovca predstavlja risba vzhodne fasade Narodne in univerzitetne knjiznice v Ljubljani. V spodnjem delu bankovca pa je prikazan tloris knjižnice .[edit] 1000 tolarjev

Bankovec za 1000 sit (2000) - sprednja stran
 • Velikost: 156 x 78 mm
 • Datum izdaje:
 1. 15. januar 1992
 2. 1. junij 1993
 3. 15. januar 2000
 4. 15. januar 2003
 5. 15. januar 2004
 • Izročen v obtok:
 1. 30. september 1992
 2. 13. december 1993
 3. 10. julij 2000
 4. 12. maj 2003
 5. 2. avgust 2004

Osnovni motiv na sprednji strani bankovca je lik pesnika Franceta Prešerna, izdelan v ročni gravuri. Senca profila portreta je izpolnjena z mikropisavo. V zgornji, levi polovici bankovca je v tehniki globokega tiska odtisnjen faksimile Prešernovega podpisa. V vodnem znaku je lik Franceta Prešerna.

Na zadnji strani bankovca je v osrednjem delu odtisnjen del besedila Zdravljice . Levo zgoraj je stilizirano pisateljsko pero, poleg njega pa je v pesnikovem rokopisu v globokem tisku odtisnjena beseda "Prijatli".[edit] 5000 tolarjev

 • Velikost: 156 x 78 mm
 • Datum izdaje:
 1. 1. junij 1993
 2. 8. oktober 1997
 3. 15. januar 2000
 4. 15. januar 2002
 5. 15. januar 2004
 • Izročen v obtok:
 1. 13. december 1993
 2. 10. februar 1998
 3. 10. julij 2000
 4. 15. julij 2002
 5. 2. avgust 2004

Osnovni motiv na sprednji strani bankovca je lik slikarke Ivane Kobilce, izdelan v ročni gravuri. Podobo dopolnjuje senca profila portreta, izpolnjena z mikropisavo. Na levi strani bankovca je slikarsko stojalo, ob njem pa medaljon s profilom slikarke. Nad stojalom je na bankovcu izdaje "1. junij 1993" slikarska paleta v optično spremenljivi barvi, na bankovcu izdaje "8. oktober 1997" pa je zaščitna folija. Na bankovcu izdaje "15. januar 2002" je hologram v obliki slikarske palete, v katerem so stilizirani cvetovi ter številke "5000" v spreminjajočih se barvah. V vodnem znaku na levi strani bankovca je lik Ivane Kobilce.

Na zadnji strani je odtisnjen načrt fasade Narodne galerije v Ljubljani. Desno od motiva je v globokem tisku odtisnjen tloris in naris Robbovega vodnjaka . Kompozicijo zaključuje na desni strani načrt prizidka Narodne galerije. Bankovec izdaje "15. januar 2002" ima dodano varnostno kovinsko nitko z mikrotekstom, ki je vpletena ob levem robu.[edit] 10000 tolarjev

 • Velikost: 156 x 78 mm
 • Datum izdaje:
 1. 28. junij 1994
 2. 15. januar 2000
 3. 15. januar 2003
 • Izročen v obtok:
 1. 15. marec 1995
 2. 19. junij 2000
 3. 13. oktober 2003

Osnovni motiv na sprednji strani bankovca je lik pisatelja Ivana Cankarja, izdelan v ročni gravuri. Podobo dopolnjuje senca profila portreta, izpolnjena s pisateljevim rokopisom. V osrednjem delu bankovca je odtisnjen načrt odra nekdanjega gledališča v Ljubljani, nad njim pa v slepem tisku motiv krizanteme. V vodnem znaku je Smrekarjeva karikatura Ivana Cankarja.

Bankovec izdaje 28. junija 1994 ima levo od krizanteme pisateljsko pero v optično spremenljivi barvi.

Bankovec izdaje 15. januarja 2000 ima na sprednji strani, ob desnem robu fluorescentni trak, na katerem se ponavlja faksimile podpisa Ivana Cankarja, pisateljsko pero in v mikro pisavi izpisan citat iz Cankarjevega dela “Ottakring”. Pisateljsko pero v zgornji, levi polovici bankovca je vijolične barve.

Osnovni motiv zadnje strani bankovca predstavlja gravura krizanteme, preko osrednjega dela pa je odtisnjen del originalnega pisateljevega rokopisa.

Bankovec izdaje 15. januar 2003 ima v levem, zgornjem delu krizanteme dodano iridescentno zaščito.


Občasno ob pomembnih dogodkih ali obletnicah Banka Slovenije izda tudi priložnostne bankovce.

[edit] Kovanci

Kovance izdaja Republika Slovenija. Poleg bankovcev so v denarnem obtoku še naslednji kovanci:

[edit] 50 tolarjev

File:Kovanec 50.jpg
Kovanec za 50 sit
 • Premer: 26 mm
 • Debelina: 2,00 mm
 • Obod: izmenično gladek-nazobčan
 • Teža: 8,00 g
 • Zlitina: 75% Cu, 25% Ni
 • Izročen v obtok: 7. julij 2003

Na sprednji strani kovanca je v sredini izbočena krožna površina, na kateri je odtisnjena vrednost kovanca s številko 50. Na levi strani kovanca je od spodaj navzgor napisano ime "REPUBLIKA SLOVENIJA", na desni strani pa je ob robu od zgoraj navzdol z besedama "PETDESET TOLARJEV" izpisana vrednost kovanca. V spodnjem delu je odtisnjena letnica kovanja.

Na zadnji strani kovanca je v osrednjem delu upodobljen bik. Nad njim je ob zgornjem robu v latinščini napisano ime "TAURUS TAURUS". Ob spodnjem robu je oznaka vrednosti s številko 50.[edit] 20 tolarjev

File:Kovanec 20.jpg
Kovanec za 20 sit
 • Premer: 24 mm
 • Debelina: 2,00 mm
 • Obod: valovito nazobčan
 • Teža: 6,85 g
 • Zlitina: 75 % Cu, 25 % Ni
 • Izročen v obtok: 7. julij 2003

Na sprednji strani kovanca je v sredini izbočena krožna površina, na kateri je odtisnjena vrednost kovanca s številko 20. Na levi strani kovanca je od spodaj navzgor napisano ime "REPUBLIKA SLOVENIJA", na desni strani pa je ob robu od zgoraj navzdol z besedama "DVAJSET TOLARJEV" izpisana vrednost kovanca. Na spodnjem delu je odtisnjena letnica kovanja.

Na zadnji strani kovanca je v osrednjem delu upodobljena štorklja. Nad njo je ob zgornjem robu oznaka vrednosti s številko 20. Na desni polovici kovanca je ob robu v latinščini napisano ime "CICONIA CICONIA".[edit] 10 tolarjev

File:Kovanec 10.jpg
Kovanec za 10 sit
 • Premer: 22 mm
 • Debelina: 2,00 mm
 • Obod: nazobčan
 • Teža: 5,75 g
 • Zlitina: 75% Cu, 25% Ni
 • Izročen v obtok: 19. april 2000

Na sprednji strani je upodobljen konj, ki se vzpenja. Ob robu kovanca je v latinščini izpisano ime "EQUUS", ob njem pa je številčna oznaka vrednosti v Braillovi pisavi za slepe. Na levi, zgornji polovici kovanca je oznaka vrednosti s številko "10".

Na hrbtni strani kovanca je v sredini izbočena krožna površina, v kateri je odtisnjena vrednost s številko. Ob robu kovanca je na levi strani izpisano ime "REPUBLIKA SLOVENIJA", na desni strani pa vrednost z besedami "DESET TOLARJEV". Med posameznima besedama je vodoravno izpisana letnica kovanja "2000".[edit] 5 tolarjev

File:Kovanec 5.jpg
Kovanec za 5 sit
 • Premer: 26 mm
 • Debelina: 1,7 mm
 • Obod: nazobčan
 • Teža: 6,4 g
 • Zlitina: 78% Cu, 20% Zn, 2% Ni
 • Izročen v obtok: 4. januar 1993

Na sredini sprednje strani kovanca je upodobljena glava kozoroga, desno od nje je v latinščini izpisano ime "Capra ibex", levo od glave pa je oznaka vrednosti s številko.

Na zadnji strani je v sredini izbočena krožna površina z odtisnjeno številko "5", na robu je na levi izpisano ime "Republika Slovenija", na desni pa z besedo izražena vrednost "PET TOLARJEV" ter letnica kovanja.[edit] 2 tolarja

File:Kovanec 2.jpg
Kovanec za 2 sit
 • Premer: 24 mm
 • Debelina: 1,7 mm
 • Obod: nazobčan
 • Teža: 5,4 g
 • Zlitina: 78% Cu, 20% Zn, 2% Ni
 • Izročen v obtok: 4. januar 1993

Na sredini sprednje strani kovanca je upodobljena kmečka lastovka v letu, desno od nje je ob robu oznaka vrednosti s številko, pod lastovko pa je v latinščini izpisano ime "Hirundo rustica".

Na zadnji strani je v sredini izbočena krožna površina z odtisnjeno številko "2", na robu je na levi izpisano ime "Republika Slovenija", na desni pa z besedo izražena vrednost "DVA TOLARJA" ter letnica kovanja.[edit] 1 tolar

Kovanec za 1 sit
 • Premer: 22 mm
 • Debelina: 1,7 mm
 • Obod: nazobčan
 • Teža: 4,5 g
 • Zlitina: 78% Cu, 20% Zn, 2% Ni
 • Izročen v obtok: 4. januar 1993

Na sredini sprednje strani kovanca je upodobljena večja potočna postrv, pod njo pa dve manjši. Pod njima je v latinščini izpisano ime "Salmo trutta fario", nad večjo pa je oznaka vrednosti s številko.

Na zadnji strani je v sredini izbočena krožna površina z odtisnjeno številko "1", na robu je na levi izpisano ime "Republika Slovenija", na desni pa z besedo izražena vrednost "EN TOLAR" ter letnica kovanja.[edit] 50 stotinov

File:Kovanec 050.jpg
Kovanec za 50 stotinov
 • Premer: 20 mm
 • Debelina: 1,3 mm
 • Obod: gladek
 • Teža: 0,85 g
 • Zlitina: 98% Al, 2% Mg
 • Izročen v obtok: 4. januar 1993

Na sredini sprednje strani kovanca je upodobljena čebela, desno od nje je v latinščini izpisano ime "Apis mellifera", levo od čebele pa je oznaka vrednosti s številko.

Na zadnji strani je v sredini izbočena kvadratna površina z odtisnjeno številko "50", na robu je na levi izpisano ime "Republika Slovenija", na desni pa z besedo izražena vrednost "PETDESET STOTINOV" ter letnica kovanja.[edit] 20 stotinov

File:Kovanec 020.jpg
Kovanec za 20 stotinov
 • Premer: 18 mm
 • Debelina: 1,3 mm
 • Obod: gladek
 • Teža: 0,70 g
 • Zlitina: 98% Al, 2% Mg
 • Izročen v obtok: 29. april 1993

Na sredini sprednje strani kovanca je upodobljena sova, nad njo je v latinščini izpisano ime "Asio otus", levo pa je oznaka vrednosti s številko.

Na zadnji strani je v sredini izbočena kvadratna površina z odtisnjeno številko "20", na robu je na levi izpisano ime "Republika Slovenija", na desni pa z besedo izražena vrednost "DVAJSET STOTINOV" ter letnica kovanja.[edit] 10 stotinov

File:Kovanec 010.jpg
Kovanec za 10 stotinov
 • Premer: 16 mm
 • Debelina: 1,3 mm
 • Obod: gladek
 • Teža: 0,55 g
 • Zlitina: 98% Al, 2% Mg
 • Izročen v obtok: 29. april 1993

Na sredini sprednje strani kovanca je upodobljena človeška ribica, pod njo je v latinščini izpisano ime "Proteus anguinus", nad ribico pa je oznaka vrednosti s številko.

Na zadnji strani je v sredini izbočena kvadratna površina z odtisnjeno številko "10", na robu je na levi izpisano ime "Republika Slovenija", na desni pa z besedo izražena vrednost "DESET STOTINOV" ter letnica kovanja.Občasno ob pomembnih dogodkih ali obletnicah država izda tudi priložnostne kovance.

[edit] Glej tudi

[edit] Viri

Personal tools