Valuta

From Slovenija

Valúta je izraz za denarno enoto in denarni sistem neke države. Slovenska valuta je tolar, 1. januarja 2007 ga bo zamenjal evro.

[edit] Imena valut

(gl. tudi Seznam valut sveta). Z * so označene bivše države.

Personal tools