Main Page

From Homoproff

Dette skal være en wiki med ressurser for undervisning om homofili i profesjonsutdanningene. Den tar utgangspunkt i en ressurspakke laget av FHiOHL ved Høgskolen i Oslo, men vil forhåpentligvis vokse seg større etter hvert.

Som i andre wikier, er det fritt for enhver å redigere innholdet. Røde linker viser at ingen enda har tatt arbeidet med å lage den siden som man ønsker å linke til.

Contents

[edit] Innhold

Forord

Om FHiOHL


[edit] Noen overordnede perspektiver

Hva er homofili og bifili?

Selverkjennelse

Å "komme ut"

Myter

Heteronormativitet

Minoritet i annen potens

Homofobi

Homohistorie

[edit] Perspektiver som gjelder flere utdanninger

Barnet/ungdommen

Pasienten/klienten

Familien

Våre kollegaer - arbeidsmiljøet

Praksis


[edit] Blikk på de enkelte utdanningene

Allmennlærerutdanningen

Førskolelærerutdanningen

Sykepleierutdanningen

Journalistutdanningene (journalist- og fotojournalist-)

Utdanningene nedenfor er de som ikke ble spesielt behandlet i ressurspakka:

Faglærerutdanninger

Bibliotekarutdanning

Barnevernspedagogutdanning

Bioingeniørutdanning

Ergoterapeututdanning

Reseptarutdanning

Fysioterapeututdanning

Mensendieckutdanning

Ortopediutdanning

Radiografutdanning

Tannteknikerutdanning

Ingeniørutdanningene

Sosionomutdanning

Velferdsfag


Liste over ressurser

Noen sitater


Resten av denne siden er bare rester fra oppstarten av siden, og blir endret etter hvert som det blir unnagjort: • Add the url for your wiki to the Categorized wiki list. Simply edit that page and put your wiki under the appropriate category.
 • To increase the amount of space you have for uploads, add links to http://editthis.info from external sites, and go to the Link Quota Page to increase your uploads quota.
 • Edit MediaWiki:Sidebar to change the navigation menu
 • Add this wiki to some external wiki indexes:
 1. Wikipedia list of wikis
 2. WikiIndex
 • If you are feeling adventurous and know a little about web design you can edit the javascript and css to the Header to change the look of your wiki.
  • You must log as admin to do this
  • Whatever you enter in this page will be added to the html in the header after the standard style sheet, so you can override styles.
 • Read the User's Guide for other usage and configuration help.
 • Add your wiki to the map of wikis
 • Add a message to the Feedback Page if you see anything that could be improved.

I have to say that overall I am pleased with this site.It is easy to see that you are passionate about your writing. I wish I had your writing skill I wait for a lot more posts and will be returning =-=

Personal tools